head1
หน้าหลัก
แผนการดำเนินงาน รายงานการมีส่วนร่วม เอกสารเผยแพร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดต่อเรา

 

pp bannews w

 

sibunrueang

newโครงการสารวจและออกแบบรายละเอียด

ทางเลี่ยงเมือง อ.ศรีบุญเรือง

--------------------------------------------------------------------------

45

ทางเลี่ยงเมือง อ.สว่างแดนดิน

(ด้านเหนือ)

--------------------------------------------------------------------------

pp1

ต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข4

กับทางหลวงหมายเลข3256 แยกโพธาราม

--------------------------------------------------------------------------

 

 

 

sb

new

นายประมณฑ์ สถาพรนานนท์ วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบกรมทางหลวงเปิดเผยว่า กรมทางหลวงได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสม

ทางด้านเศรษฐกิจฯโครงข่ายสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6 คลิก

--------------------------------------------------------------------------

 

 

pp-no.21

newวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560

ประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่2

(สรุปรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมของโครงการ)

ทางหลวงหมายเลข 21ตอน ต.ร่องจิก-ต.สานตม จ.เลย คลิก

--------------------------------------------------------------------------

 

update มิถุนายน 2560

60

dl

STD22

std1std2bookstd45

LINK..   

fc go eoff netmap map pr gis pr dl flud

สถิติการเข้าชม : free statistics

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ชั้น 5 อาคารเฉลัยว วัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-3541027 EMAIL:  surveydesign.doh@gmail.com
copy right @ สงวนลิขสิทธฺ์ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง