headสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
หน้าหลัก
แผนการดำเนินงาน รายงานการมีส่วนร่วม ความรู้ทางวิชาการเผยแพร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดต่อเรา

 

std 2018

STANDARD DRAWING FOR HIGHWAY DESIGN AND CONSTRUCTION EDITION 2018

แบบมาตรฐานกรมทางหลวง ฉบับแก้ไข UPDATE กุมภาพันธ์ 2564

 

ปกคู่มือ

MANUAL-STANDARD DRAWING FOR HIGHWAY DESIGN AND CONSTRUCTION EDITION 2018

คู่มือประกอบการใช้แบบมาตรฐาน

 

 

 

COVER BLUE

STANDARD DRAWING FOR I-GERDER BRIDGE , BORED PILE , BRIDGE WIDENING HANDICAPPED PEDESTRIAN OVERPASS AND UNDERPASS 2015

แบบมาตรฐานโครงสร้างสะพาน

 

 

 

1 2 3 4 5

รูปแบบรายละเอียดขั้นสุดท้าย โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียด อาคารสำนักงานใหญ่ และภูมิทัศน์ กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา และ ถนนพระรามหก read

pp

ฉะเชิงเทรา

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 นายพิชากร ศรีจันทร์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบงานทางที่ 2 และคณะ ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียดรูปแบบก่อสร้างสำหรับบรรเทาผลกระทบการก่อสร้างทางยกระดับบริเวณแยกบางพระ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 365 ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ โดยมีนายกิตติชัย เรืองสวัสดิ์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา และกลุ่มผู้นำชุมชน เข้าร่วมการประชุม เพื่อรับฟังและนำเสนอข้อคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

2073

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 9:00 นายสมชัย สมประสงค์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักสำรวจและออกแบบ พร้อมด้วยนายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภิรา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประชุมสรุปผลการคัดเลือกทางเลือกและรูปแบบโครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 กับหมายเลข 348 กับหมายเลข 2073 (แยกนางรอง) สัมมนาครั้งที่ 2
โดยมีนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมเจ้าพ่อหลักเมืองนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

 

ท่าล้อ

วันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙:๓๐-๑๒:๐๐ น.
ดร.สุกิจ ยินดีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานออกแบบโครงสร้างที่ ๑ และ นายเพิ่มวุฒิ บูรพาศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานออกแบบทางที่ ๑
ทำการมีส่วนร่วมกับประชาชนจุดตัดทางหลวงหมายเลข๓๒๓ กับ ทางหลวงหมายเลข ๓๖๗ (แยกท่าล้อ) และ จุดตัดทางหลวงหมายเลข๓๒๔ กับ ทางหลวงหมายเลข ๓๖๗ (แยกวังสารภี) จังหวัดกาญจนบุรี
ณ ศาลา ๖๐ พรรษามหาราชกาญจนบุรี ถนนปากแพรก ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

qq

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563นายบุญธรรม ไกรศรศรี วมบ.และคณะทำงานร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯจัดประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ(สัมมนาครั้งที่3)โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาจราจรบนจุดตัดทางหลวง231 ช่วงจุดตัดทางหลวง 217 - จุดตัดทางหลวง 2050

rr

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563นายชูเกียรติ โอทาริก (วทบ.7) และคณะทำงาน ร่วมจัดการประชุม การมีส่วนร่วมของประชาชน (สัมมนาใหญ่ครั้งที่ 2) โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียดทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เขาหลัก-ลำแก่น ณ หอประชุมเทศบาลตะกั่วป่า จ.พังงา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hh

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563กลุ่มงานออกแบบโครงสร้างที่ 4 ร่วมกับแขวงทางหลวงราชบุรีจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟสายบ้านเลือก-หนองตากยา ทางหลวงหมายเลข 3090 อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ณ ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลคลองตาคต ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

jj

วันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำนักสำรวจและออกแบบ โดย ดร.สุกิจ ยินดีสุข วคบ.1 ร่วมการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ บนทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๘ สาย ขอนหอม-บ้านเหนือ ณ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

kk

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายนิรันดร์ จันทร์ชมวิศวกรโยธาชำนาญการ และคณะร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาฯประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ(สัมนาครั้งที่3) โครงการสำรวจและออกแบบโครงข่ายสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ ภาคตะวันออก ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านเหนือ  ณ ห้องเทพราช โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 

kl

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายนพดล นุ่มน้อย วทบ.5พร้อมคณะทำงานและบริษัทที่ปรึกษาฯเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3)โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ (ด้านเหนือ)ณ ห้องประชุมสุขวิช รังสิตผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

 

 

ข่าวสำรวจและออกแบบ / กิจกรรม

121

สำนักสำรวจและออกแบบประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 121
ช่วง จุดตัดทางหลวง 108 – และจุดตัดทางหลวง 1006

ff

นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักสำรวจและออกแบบ ร่วมนำสิ่งของอุปโภคบริโภคใส่ตู้ปันสุขตามโครงการ “กรมทางหลวงปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด–19"

 

tt

นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบให้สัมภาษณ์ สถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV เพื่อชี้แจงรายละเอียด กรณีศาลารอรถริมทาง
     

ii

สำนักสำรวจและออกแบบจัดฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านระบบ Zoom เรื่อง "การประยุกต์ใช้โปรแกรม MIDAS CIVIL สำหรับการออกแบบโครงสร้างสะพาน"

oo

สำนักสำรวจและออกแบบ โดย นายประมณฑ์ สถาพรนานนท์ (วญบ.)ดำเนินการจัดสัมมนา ทางไกล ผ่านระบบ Zoom cloud Meeting
เรื่อง "การออกแบบวงเวียนเบื้องต้น" วิทยากร โดย ดร.ดนัย เรืองสอน.

uu

นายประมณฑ์ สถาพรนานนท์ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ (ด้านเหนือ)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

dl

22std

 
fc

สถิติการเข้าชม : free statistics

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ชั้น 5 อาคารเฉลัยว วัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-3541027 EMAIL:  surveydesign.doh@gmail.com
copy right @ สงวนลิขสิทธฺ์ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง