head1
หน้าหลัก
แผนการดำเนินงาน รายงานการมีส่วนร่วม เอกสารเผยแพร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดต่อเรา

DL STANDARD DRAWING FOR HIGHWAY DESIGN AND CONSTRUCTION EDITION 2018 แบบมาตรฐานกรมทางหลวงฉบับแก้ไขUPDATEสิงหาคม 2561STD DWG 2018 STD.DWG EDITION2018 COVERstd.dwg edition1std dwg editon2018-1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
bannews

 

โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียด อาคารสำนักงานใหญ่ และภูมิทัศน์ กรมทางหลวง22

d1 d2 d3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NO.101 ร้องกวาง1 ร้องกวาง2
วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 นายประมณฑ์ สถาพรนานนท์ วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบและ นายเพิ่มวุฒิ บูรพาศิริวัฒน์ วทบ.1 และทีมงานวิศวกรฝ่ายออกแบบ เดินทางลงพื้นที่ศึกษาดูงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 ร้องกวาง - น่าน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อุบล-สาละวัน-3 สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 6-2 สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 6-3 อุบล-สาละวัน
อุบลราชธานี - สาละวัน -1 อุบลราชธานี - สาละวัน -2 อุบล-สาลวัน2
วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 กระทรวงคมนาคม ติดตามความก้าวหน้า โครงการสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6 โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจโครงข่ายคมนาคม จ.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร และพี้นที่ใกล้เคียง ตรวจติดตามความก้าวหน้า โครงการสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 6 อุบลราชธานี - สาละวัน ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จ.อุบลราชธานี โดยมี นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง นายประมณฑ์ สถาพรนานนท์ วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจออกแบบ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวง และประชาชนให้การต้อนรับ ในส่วนสำนักสำรวจและออกแบบ โดย นายสมคเณ เสมทัพพะ รส.สบ.3 ได้ดำเนินการบรรยายสรุป ผลการสำรวจออกแบบ ผลการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ให้กับทางคณะท่านรัฐมนตรีได้พิจารณา
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คงฤทธิ์1 คงฤทธิ์2 คงฤทธิ์3
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 นายคงฤทธิ์ ปัญญาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ 2 โครงการอาคารด่านพรมแดน (Border Control Facilities) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
pp

สะพานมิตรภาพแห่งที่6

งานบริการด้านวิศวกรรมการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงข่ายสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่6อุบลราชธานี - สาละวัน

read

 

no.332&36

การประชุมปฐมนิเทศโครงการ(สัมมนาครั้งที่ 1) งานสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3และโครงข่ายข้างเคียง ช่วงจุดตัดจุดสิ้นสุดทางหลวงหมายเลข 332 - จุดตัดทางหลวงหมายเลข 36

read

 

ธาตุพนม

การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (การประชุมใหญ่ ครั้งที่ 1) งานบริการด้านวิศวกรรม การสำรวจและออกแบบรายละเอียด งานสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

read

 

NO.359

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมของโครงการ (ประชุมใหญ่ครั้งที่2)ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง NO.359 ชลบุรี-หนองคาย ตอน ชลบุรี(ท่าเรือแหลมฉบัง)-ปราจีนบุรี ตอน1ส่วนที่1 ,ตอน1ส่วนที่ 2

read

 

ธาตุพนม

การประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนาครั้งที่3)โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียดทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมือง อ.ธาตุพนม ณ หอประชุมโรงเรียนธาตุพนม ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

read

 

ศรีบุญเรือง

รายงานการประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชุมใหญ่ ครั้งที่ 1-2 ประชุมกลุ่มย่อย)งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียดทางหลวง 4 ช่องจราจร โครงการทางเลี่ยงเมือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

read

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

dl

STD.DWG EDITION201822std1

std2bookstd

LINK..   

fc go eoff netmap map pr gis pr dl flud

สถิติการเข้าชม : free statistics

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ชั้น 5 อาคารเฉลัยว วัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-3541027 EMAIL:  surveydesign.doh@gmail.com
copy right @ สงวนลิขสิทธฺ์ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง