headสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
หน้าหลัก
แผนการดำเนินงาน รายงานการมีส่วนร่วม ความรู้ทางวิชาการเผยแพร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดต่อเรา

12augas

DOWNLOAD

ปกคู่มือ

STANDARD DRAWING FOR HIGHWAY DESIGN AND CONSTRUCTION EDITION 2018 MANUAL คู่มือประกอบการใช้แบบมาตรฐาน

 

 

 

 

std 2018

STANDARD DRAWING FOR HIGHWAY DESIGN AND CONSTRUCTION EDITION 2019 แบบมาตรฐานกรมทางหลวง ฉบับแก้ไขUPDATE ธันวาคม 2563

 

1 2 3 4 5

รูปแบบรายละเอียดขั้นสุดท้าย โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียด อาคารสำนักงานใหญ่ และภูมิทัศน์ กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา และ ถนนพระรามหก read

ข่าวสำรวจและออกแบบ / กิจกรรม

121

สำนักสำรวจและออกแบบประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 121
ช่วง จุดตัดทางหลวง 108 – และจุดตัดทางหลวง 1006

ff

นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักสำรวจและออกแบบ ร่วมนำสิ่งของอุปโภคบริโภคใส่ตู้ปันสุขตามโครงการ “กรมทางหลวงปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด–19"

 

tt

นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบให้สัมภาษณ์ สถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV เพื่อชี้แจงรายละเอียด กรณีศาลารอรถริมทาง
     

ii

สำนักสำรวจและออกแบบจัดฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านระบบ Zoom เรื่อง "การประยุกต์ใช้โปรแกรม MIDAS CIVIL สำหรับการออกแบบโครงสร้างสะพาน"

oo

สำนักสำรวจและออกแบบ โดย นายประมณฑ์ สถาพรนานนท์ (วญบ.)ดำเนินการจัดสัมมนา ทางไกล ผ่านระบบ Zoom cloud Meeting
เรื่อง "การออกแบบวงเวียนเบื้องต้น" วิทยากร โดย ดร.ดนัย เรืองสอน.

uu

นายประมณฑ์ สถาพรนานนท์ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ (ด้านเหนือ)

 

pp

qq

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563นายบุญธรรม ไกรศรศรี วมบ.และคณะทำงานร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯจัดประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ(สัมมนาครั้งที่3)โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาจราจรบนจุดตัดทางหลวง231 ช่วงจุดตัดทางหลวง 217 - จุดตัดทางหลวง 2050

rr

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563นายชูเกียรติ โอทาริก (วทบ.7) และคณะทำงาน ร่วมจัดการประชุม การมีส่วนร่วมของประชาชน (สัมมนาใหญ่ครั้งที่ 2) โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียดทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เขาหลัก-ลำแก่น ณ หอประชุมเทศบาลตะกั่วป่า จ.พังงา

 

hh

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563กลุ่มงานออกแบบโครงสร้างที่ 4 ร่วมกับแขวงทางหลวงราชบุรีจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟสายบ้านเลือก-หนองตากยา ทางหลวงหมายเลข 3090 อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ณ ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลคลองตาคต ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
     

jj

วันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำนักสำรวจและออกแบบ โดย ดร.สุกิจ ยินดีสุข วคบ.1 ร่วมการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ บนทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๘ สาย ขอนหอม-บ้านเหนือ ณ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

kk

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายนิรันดร์ จันทร์ชมวิศวกรโยธาชำนาญการ และคณะร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาฯประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ(สัมนาครั้งที่3) โครงการสำรวจและออกแบบโครงข่ายสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ ภาคตะวันออก ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านเหนือ  ณ ห้องเทพราช โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 

kl

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายนพดล นุ่มน้อย วทบ.5พร้อมคณะทำงานและบริษัทที่ปรึกษาฯเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3)โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ (ด้านเหนือ)ณ ห้องประชุมสุขวิช รังสิตผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

dl

22std1std2bookstd

LINK..   

fc go eoff netmap map pr gis pr dl flud

สถิติการเข้าชม : free statistics

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ชั้น 5 อาคารเฉลัยว วัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-3541027 EMAIL:  surveydesign.doh@gmail.com
copy right @ สงวนลิขสิทธฺ์ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง