head
  หน้าหลัก
  เกี่ยวกับหน่วยงาน
  แผนการดำเนินงาน
  เอกสารเผยแพร่
  บทความทางวิชาการ
  รายงานการมีส่วนร่วม
  ลิงค์หน่วยงาน
  กระดานสนทนา
  แผนผังเว็บไซด์
  ติดต่อเรา
   

โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ

จุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 3526 แยกโพธาราม

 

กรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจและออกแบบ และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯดำเนินงานจัดการประชุม การประชุมการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

newโดยขอเชิญร่วมประชุมสรุปผลโครงการ สัมนาครังที่ 3 โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ

จุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 3526 แยกโพธาราม จ.ราชบุรี

ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

pp1

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
     

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ผู้จัดการโครงการ นายวิโรจน์ คงแก้ว
ชั้น 5 อาคารเฉลียว วัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไทย เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-6602
โทรสาร : 0-2354-1048

แขวงทางหลวงราชบุรี
เลขที่ 99 หมู่ 10 ถนนเพชรเกษม ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ : 0-3233-7304
โทรสาร : 0-3232-6912

กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (ด้านวิศวกรรม)
เลขที่ 1/814 ซอย 60 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 0-2532-3623 โทรสาร : 0-2532-3566

บริษัท ล้านนา เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด

ผู้ประสานงาน โครงการ
ด้านวิศวกรรม : นายธนิสร์ สมเจตนะพันธ์ โทรศัพท์ 0-2619-9931
ด้านสิ่งแวดล้อม : นายบรรจง เล็กเจริญกุล โทรศัพท์ 0-2115-6314
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน : นางสาวศิรินทร กะวะนิช โทรศัพท์ 0-2379-0141-14 ต่อ 103

 

 

 

 

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ชั้น 5 อาคารเฉลัยว วัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-3541027 EMAIL:  surveydesign.doh@gmail.com
copy right @ สงวนลิขสิทธฺ์ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง