} สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง Bureau of location and design

\

12สิงหา

2