head1
แผนการดำเนินงาน รายงานการมีส่วนร่วม เอกสารเผยแพร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดต่อเรา

 

สำนักสำรวจและออกแบบกรมทางหลวงโดยส่วนงานออกแบบทาง วทบ.5 และส่วนงานออกแบบโครงสร้าง วคบ.5 ร่วมจัดประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่2(สรุปรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมของโครงการ)
งานสำรวจและออกแบบทางหลวง4ช่องจราจร

ทางหลวงหมายเลข21ตอน ต.ร่องจิก-ต.สานตม จ.เลย

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุม โรงแรมภูดารา รีสอร์ท อ.ภูุเรือ จ.เลย

no.21-1 no.21-2
no.21-3 no.21-4

 

LINK..   

fc go eoff netmap map pr gis pr dl flud

สถิติการเข้าชม : free statistics

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ชั้น 5 อาคารเฉลัยว วัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-3541027 EMAIL:  surveydesign.doh@gmail.com
copy right @ สงวนลิขสิทธฺ์ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง