head1
แผนการดำเนินงาน รายงานการมีส่วนร่วม เอกสารเผยแพร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดต่อเรา

 

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561
สำนักสำรวจและออกแบบ โดยนายวิชัย ขันติพร้อมผล วทบ.8 และคณะฯ ร่วมจัดการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 3)โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียดทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมือง อ.ธาตุพนม ณ หอประชุมโรงเรียนธาตุพนม ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เมื่อเวลา 9.00 – 12.00 น. โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมกันเป็นจำนวนมาก

ธาตุพนม1 ธาตุพนม2
ธาตุพนม7 ธาตุพนม9
ธาตุพนม3 ธาตุพนม5 ธาตุพนม6

 

 

 

LINK..   

fc go eoff netmap map pr gis pr dl flud

สถิติการเข้าชม : free statistics

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ชั้น 5 อาคารเฉลัยว วัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-3541027 EMAIL:  surveydesign.doh@gmail.com
copy right @ สงวนลิขสิทธฺ์ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง