head1
แผนการดำเนินงาน รายงานการมีส่วนร่วม เอกสารเผยแพร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดต่อเรา

 

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561
สำนักสำรวจและออกแบบ โดยนายบุญธรรม ไกรศรศรี วทบ.7 และคณะ ร่วมจัดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ(สัมมนาครั้งที่ 1) งานสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3และโครงข่ายข้างเคียงช่วงจุดตัดจุดสิ้นสุดทางหลวงหมายเลข 332 - จุดตัดทางหลวงหมายเลข 36ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณ โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น จ.ระยอง ดำเนินงานโดย บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด และ บริษัท ดีเดค คอนซัลแตนท์ จำกัด โดยมีทางหน่วยงานฯที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมกันอย่างหนาตา

332-36332-36-7
บุญธรรม 332-36-2 332-2

 

 

 

LINK..   

fc go eoff netmap map pr gis pr dl flud

สถิติการเข้าชม : free statistics

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ชั้น 5 อาคารเฉลัยว วัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-3541027 EMAIL:  surveydesign.doh@gmail.com
copy right @ สงวนลิขสิทธฺ์ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง